QIP Infium download | QIP 2005 download | QIP 2010 download

QIP Infium 9045, Nightly Build 1

QIP Infium 9045, Nightly Build 1

Nový příspěvekod jadro376 » pon 28. březen 2011 22:22

Krátkou dobu po buildu 9044 vychází tato nightly verze pro veřejné testování.
EN překlad CHANGELOG
Spoiler: zobrazit
Updated languages
* Import and export settings to a file (format json)
* Save and load settings from the server
* Added support for spell checking (so far no proposals to fix)

* Fix the fall when you press the "send to Enter" in a chat room for communication style in separate windows
* Error loading the error description could be lost
* Fix some unmapped gif (example: http://www.ritsumei.ac.jp/ ~ akitaoka / rotsnake.gif)
* Added the conversion rate of APG icon
* Fixed closing a chat at the close of the OS and separate OSOCH
* Smiles
- Optimization of memory allocation when creating a cache
- Loading smileys completely transferred to the manager Picchu, made all for smiles
- Asynchronous loading smileys - Quick Start (slightly) faster and apply the settings (aloud)
- Limited to the creation of cache memory (not more than 16 MB to 1 file)
- Could fall in the absence of smaylpaka
* Fix Manual template topic chat panel
* Minifiks JSON liby to write to the file is not utf8, unicode and in the escape sequence
* In rare cases, could be artifacts when rendering
* Transliteration dropped the cursor to 0
* Changed manager to download the images (fixes against deadlocks)
* Menu items: Close video, open in browser
* Large animated hyphae could give bagrep
* Removed unnecessary discharge of the swap when the application is deactivated
* Expanded KFOR plugins
+ Add menu plugins Picchu / Video
+ * Is sent to the plug-designated URL and text if the text / url Picchu appointed. Example: test
+ Plug-ins are now able to understand that the menu is displayed on Picchu or videos, as well as getting a list of media in Taba
* Fixed possible hang when closing
* Pravoklik by Picchu does not release it (there are some problems with the jump on a dedicated Picchu)
* Gaps in the command line incorrectly collected
* To draw artifacts (on static Picchu without the cache, which is very unlikely)
* Boot from an incorrect address has not changed Picchu (now is Empty)
* Added logic to display a normal name instead of tsiferok in wasps (true for the social)
* Added formatting options for the story
* Dablklik on behalf of the name copied from 4 spaces left
* Pkm by the inscription "answer" in Zhuikov brings up a menu thread
* Fix parsing of Zhuikov Picchu if sent directly to the trade as comments

Sip /
* Fix the launch of two kip on one machine

jabber /
* A small fix for Zhuikov
* Sending a file MUC-contact, if you know his real JID and he has a roster

facebook /
* Option to "open the tape when connected"
* Fixed problems with opening the list zalaykavshih
* Not considered an option "Disable avatars"
* For disabled avatar tape compact
* Tweaked the size of avatars
* Fix header file selection window
* Fix: in Taba show "The Wall" to match the menu item
* Fixed: lost some cookies
* Fix problem with new messages in the mailbox Facebook
* Missing icons are taken from the Default Skin

twitter /
* The menu on the nickel is not revealed in the tapes except for the basic and answers
* Search on twitter
* If the tweets written in response to some other, then reflect it in the tape. Source twits can pozyrit if the poke in the word "response"

social /
* If goes offline, the icon-tabs put the tapes will "offline"
* Compatibility mode "antiboss"


CZ strojový překlad CHANGELOG
Spoiler: zobrazit
Aktualizováno jazyky
* Import a export nastavení do souboru (formát JSON)
* Uložení a načtení nastavení ze serveru
* Přidána podpora pro kontrolu pravopisu (zatím žádné návrhy na opravu)

* Fix na podzim, když stisknete tlačítko "odeslat Enter" v místnosti pro styl komunikace v samostatných oknech
* Chyba při načítání popis chyby by mohlo dojít ke ztrátě
* Opravuje některé nenamapované gif (příklad: http://www.ritsumei.ac.jp/ ~ akitaoka / rotsnake.gif)
* Přidána přepočítacího koeficientu ikony APG
* Opravena zavírání chat na konci OS a samostatných OSOCH
* Úsměvů
- Optimalizace přidělování paměti při vytváření cache
- Loading smajlíky zcela převedena na správce Picchu, dělal vše pro úsměv
- Asynchronní načítání smajlíky - Quick Start (mírně) rychlejší a použít nastavení (nahlas)
- Limited k vytvoření vyrovnávací paměti (ne více než 16 MB na 1 soubor)
- By mohlo dojít v případě neexistence smaylpaka
* Fix Ruční šablony téma chat panelu
* Minifiks JSON liby zapisovat do souboru není utf8, unicode a escape sekvence
* Ve výjimečných případech může být artefakty při vykreslování
* Přepis klesl kurzor na 0
* Změnil manager pro stahování obrázků (opravy proti zablokování)
* Položky menu: Zavřít video, otevřený v prohlížeči
* Velké animované hyfy mohl dát bagrep
* Odstraněno zbytečné vybití swap, kdy je aplikace deaktivována
* Rozšířená KFOR pluginy
+ Přidat menu pluginy Picchu / Video
+ * Je poslán k plug-určený URL a textu, pokud text / url Picchu jmenován. Příklad: test
+ Plug-iny jsou nyní schopni pochopit, že nabídka je zobrazena na Picchu, nebo videa, stejně jako dostat seznam médií v Taba
* Odstraněno možné zamrznutí při zavírání
* Pravoklik podle Picchu neuvolní (tam jsou některé problémy s skok na vyhrazené Picchu)
* Mezery v příkazovém řádku nesprávně shromážděných
* Chcete-li kreslit artefakty (na statické Picchu bez vyrovnávací paměti, což je velmi nepravděpodobné)
* Boot z nesprávné adresy se nemění Picchu (nyní je prázdný)
* Přidána logika pro zobrazení normální jméno, místo tsiferok v vosy (platí pro sociální)
* Přidána možnosti formátování pro příběh
* Dablklik jménem názvu zkopírován ze 4 místa vlevo
* Pkm je nápis "odpověď" v Zhuikov vyvoláte menu vlákno
* Fix parsování Zhuikov Picchu, pokud poslal přímo do obchodu jako komentáře

Sip /
* Fix spuštění dvou spát na jednom stroji

jabber /
* Malá oprava pro Zhuikov
* Odeslání souboru MUC-kontakt, pokud znáte jeho skutečné JID a on má seznam

facebook /
* Možnost "otevření pásky, pokud je připojen"
* Opraveny problémy s otevřením seznamu zalaykavshih
* Není za volbu "Zakázat avatary"
* Pro handicapované avatar pásku kompaktní
* Dobře vyladěný velikost avatarů
* Fix záhlaví okno pro výběr souborů
* Fix: Taba v show "The Wall", aby odpovídala menu
* Opraveno: ztratil některé cookies
* Fix problému s novými zprávami v poštovní schránce Facebooku
* Chybí ikony jsou převzaty z výchozí kůže

Twitter /
* Menu na nikl není odhaleno v pásky, s výjimkou pro základní a odpovědi
* Hledat na twitter
* Pokud tweets napsána jako reakce na nějaký jiný, pak to odráží v pásce. Zdroj Twits může pozyrit pokud hrabat ve slově "odpověď"

sociální /
* Pokud přejde do režimu offline, ikona-tabs dát pásky budou "offline"
* Režim kompatibility "antiboss"


Odkaz na oficiální fórum

STÁHNOUT QIP Infium 9045 N1
Spoiler: zobrazit
Nechcete se zatěžovat zbytečnou registrací a nastavováním QIPInfium?
Řešení je
ZDE
Proč už nejsem na ICQ?? jsem totiž ZDE
Obrázek&Obrázek
Obrázek LiNUX 4everObrázek
Uživatelský avatar
jadro376
Uživatel QIPu
 
Příspěvky: 613
Registrován: sob 17. květen 2008 19:15
Bydliště: Záhorovice

Re: QIP Infium 9045, Nightly Build 1

Nový příspěvekod ArMinO » úte 29. březen 2011 10:34

Zaktualizoval som Slovenčinu.
Neviem, kto sa to snažil prekladať, ale našiel som v nových riadkoch dosť chýb a v protokole sociálnych sietí chýbala fúra riadkov. Týmto chcem poprosiť osobu, ktorá sa to snažila preložiť, aby ma predtým kontaktovala, ja si na to určite nájdem čas.

RC súbory a Slovenský preklad je možné stiahnuť tu na fóre qimip.cz alebo na mojej stránke armino.6f.sk
ArMinO
SKlokátor
 
Příspěvky: 130
Registrován: čtv 5. srpen 2010 18:39

Re: QIP Infium 9045, Nightly Build 1

Nový příspěvekod mwrnckx » úte 29. březen 2011 20:03

FB chat zdá se konečně funguje! :D
Spoiler: zobrazit
QIP 2012 (/isolated /noxstmsg), Black_Core Skin, Vybo Mluvící qip Soundpack, Kolobok HD smilies for dark skins
protos: Jabber, ICQ, GoogleTalk, FaceBook, SIP
plugins: LEDs Lite, FadeBlock, ExMusic, FMTune, Svatky, TVP, Weather, RSSNews
mwrnckx
Uživatel QIPu
 
Příspěvky: 157
Registrován: pon 18. říjen 2010 9:33

Re: QIP Infium 9045, Nightly Build 1

Nový příspěvekod puchal » stř 30. březen 2011 7:37

nechci ti kazit radost, ale z mého pohledu jeto dočasná záležitost, že jede...
fb je mi v podstatě jedno, ale není lepší ho mít přes jabber než přes ten fb chat co qip nabízí? není pak víc použitelný?
SMAJLÍCI Mega box-KObrázek,¸¸,+°´°+,¸¸,+°´°+,¸¸,+°´°+,¸¸,+°+°SKINY-QIP INFIUM & QIP 2005
mráček=IM klient který začíná na M a jsem online právě na něm, ne MQIP to není
about.me/petrneme

Ti, o kterých si myslíte že jsou vaši kamarádi a záleží jim na vás, jsou skvělí herci, kteří hrají představení jen pro vás, že jsou vaši kamarádi.
Jedna dvě, zlo jde.
Uživatelský avatar
puchal
Uživatel QIPu
 
Příspěvky: 807
Registrován: stř 6. srpen 2008 23:03
Bydliště: Zlínsko

Re: QIP Infium 9045, Nightly Build 1

Nový příspěvekod sutrus » stř 30. březen 2011 14:57

sutrus
Hardware je vše co se nedá ukrást po síťi.
Počítač vám ušetří spoustu práce, kterou byste bez něj vůbec neměli.
Uživatelský avatar
sutrus
CZlokátor
 
Příspěvky: 1286
Registrován: pon 6. listopad 2006 20:59

Re: QIP Infium 9045, Nightly Build 1

Nový příspěvekod Sonny » čtv 31. březen 2011 8:07

Když sem to chtěl stahovat, tak ta verze má označení 9044...
Pro alkohol nežiju, nekouřím a nepiju, šlechtím plané jabloně, rád se hrabu v záhoně... ;)
Uživatelský avatar
Sonny
Uživatel QIPu
 
Příspěvky: 65
Registrován: čtv 22. únor 2007 18:33

Re: QIP Infium 9045, Nightly Build 1

Nový příspěvekod ArMinO » čtv 31. březen 2011 9:04

Má také označenie navonok. Keď si to nainštaluješ, QIP ti vypíše verziu 9045 N1.
ArMinO
SKlokátor
 
Příspěvky: 130
Registrován: čtv 5. srpen 2010 18:39

Re: QIP Infium 9045, Nightly Build 1

Nový příspěvekod Sonny » čtv 31. březen 2011 12:01

ok, díky ;)
Pro alkohol nežiju, nekouřím a nepiju, šlechtím plané jabloně, rád se hrabu v záhoně... ;)
Uživatelský avatar
Sonny
Uživatel QIPu
 
Příspěvky: 65
Registrován: čtv 22. únor 2007 18:33

Re: QIP Infium 9045, Nightly Build 1

Nový příspěvekod mwrnckx » pon 4. duben 2011 8:54

puchal píše:nechci ti kazit radost, ale z mého pohledu jeto dočasná záležitost, že jede...
fb je mi v podstatě jedno, ale není lepší ho mít přes jabber než přes ten fb chat co qip nabízí? není pak víc použitelný?

V zásadě máš pravdu, fb přes jabber jede pořád. :D Jediné co mi v něm chybí je, že mi nechodí upozornění na zprávy (nebo to neumím nastavit???). Vzhledem k tomu, že fb chat nefunguje ofline, tak jsou zprávy (které ofline fungují) dost časté a když jsem připojen přes jabber tak si zprávy nevšimnu dokud neotevřu web fb, a tam fakt moc často nechodím :).
Spoiler: zobrazit
QIP 2012 (/isolated /noxstmsg), Black_Core Skin, Vybo Mluvící qip Soundpack, Kolobok HD smilies for dark skins
protos: Jabber, ICQ, GoogleTalk, FaceBook, SIP
plugins: LEDs Lite, FadeBlock, ExMusic, FMTune, Svatky, TVP, Weather, RSSNews
mwrnckx
Uživatel QIPu
 
Příspěvky: 157
Registrován: pon 18. říjen 2010 9:33

Re: QIP Infium 9045, Nightly Build 1

Nový příspěvekod JindNovo » pon 4. duben 2011 10:09

Já teda stále nemám aktivován ten nový systém zpráv na FB, ale není někde umožněno odebírat RSS? Minimálně pro upozornění to jde.
QIP 2012 b9380; skin BackToQIP2005 + QIP 2005 b8098
/showdashes|qip.ru, 2×ICQ, 3×Twitter, Jabber|Keybord LEDS, Svátky

Při potížích s QIPem uvádějte vždy jeho verzi a číslo buildu

Zajímáš se o fotbal?
Hra Czech Soccer Manager hledá další autory soupisek do aktualizací
Více na http://update.csmweb.net
Uživatelský avatar
JindNovo
Moderátor
 
Příspěvky: 943
Registrován: ned 18. duben 2010 13:03

Re: QIP Infium 9045, Nightly Build 1

Nový příspěvekod mwrnckx » pon 4. duben 2011 12:55

Aha, to jsem vůbec netušil, že ten nový systém už je i v Čechách. Je propojenej s Infiem? Nezbývá než zkusit. RSS jsem nikde nenašel, to by stačilo, jasně.
Ale takhle jak to je, mi to vyhovuje. Dokud fb protokol funguje, budu ho používat, zapnout jabber je jedno kliknutí, tak není problém.

//edit: jediný rss kanál, co jsem našel je na https://www.facebook.com/notifications.php, funguje, ale chodí upozornění na všechno. Uvítal bych kdyby to byly jen zprávy, jde to nějak?
Spoiler: zobrazit
QIP 2012 (/isolated /noxstmsg), Black_Core Skin, Vybo Mluvící qip Soundpack, Kolobok HD smilies for dark skins
protos: Jabber, ICQ, GoogleTalk, FaceBook, SIP
plugins: LEDs Lite, FadeBlock, ExMusic, FMTune, Svatky, TVP, Weather, RSSNews
mwrnckx
Uživatel QIPu
 
Příspěvky: 157
Registrován: pon 18. říjen 2010 9:33


Zpět na Download

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron